Centrum pro rodinu
Vizovice

777 809 434
cprvizovice@ado.cz

MENU

Kněžská část

-  Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.
-  Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví nemusí být jedna a tatáž osoba.  Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.

Manželská část

- I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech. Všechna setkání jsou vedená s důrazem na podporu komunikace mezi snoubenci. Lektoři s vámi proberou 4 témata (viz konec článku) a předloží vám také různé tipy ke vzdělávání či k společně strávenému času.
- Příprava je buď zdarma, nebo snoubenci přispívají na režijní náklady kurzu.
U víkendových kurzů se hradí ubytování a strava.

 Přihláška k přípravě snoubenců Centrum pro rodinu Vizovice

Absolvování manželské části přípravy je možné několika způsoby:

Individuální příprava

Individuální přípravu v děkanátu Vizovice zajišťují lektorské páry ve Štípě, Kašavě a ve Vizovicích

Setkání si, prosíme, domlouvejte s dostatečným předstihem

Štípa a Kašava

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  tel: 777809434 (Hana Puype)

Vizovice

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   tel: 604218211 (Hana Radoňová)

 

Společný kurz

4 setkání v podvečerních hodinách. Připravujeme v Komunitním centru Vizovice na únor/březen 2023

 

Víkednovou přípravu  plánujeme na jaro 2023 ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín z.s..  Nabídne možnost absolvovat celou přípravu během jednoho víkendu nebo dvou sobot. Bližší informace doplníme, případně se přeptejte na puype.hana@ado.cz

 

Škola partnerství

pro všechny, kteří touží:

-    lépe poznat sebe samé i svého partnera nejen v každodenních situacích
-    získat nové přátele a zažít atmosféru společenství
-    dozvědět se něco nového o problematice partnerských vztahů, rodinného života nebo např. církevním učení o manželství
-    plodně využít čas k vlastnímu přemýšlení i prostor pro otázky a diskuzi

Termíny a místa kurzu v roce 2022/2023
Kurz se skládá ze 6 víkendů v uvedených termínech:

  • 14. – 16. 10.  – Rajnochovice – ARCHA
  • 4. – 6. 11.      – Rajnochovice – ARCHA
  • 9. – 11. 12.    – Rajnochovice – ARCHA
  • 13. – 15. 1.    – Rajnochovice – PŘÍSTAV
  • 10. – 12. 2.   – Rajnochovice – ARCHA
  • 3. – 5. 3.      – Rajnochovice-  ARCHA

Přihlášky a bližší informace naleznete zde

 

Témata manželské části přípravy snoubenců

Já a moje rodina

Jaký vliv má na nás (náš pohled na svět, vztahy, které budujeme, způsob, jakým reagujeme,…) rodina, ze které pocházíme? Jak vztahy z původní rodiny ovlivňují očekávání, s nimiž přicházíme do manželství? Jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolávat konfliktní situace? Jak si nastavit hranice ve vztahu k rodičům? V tomto setkání se pokusíme vám na dané otázky odpovědět.

Komunikace a řešení konfliktů

Budeme se zabývat tím, jaké jsou rozdíly mezi komunikací a vnímáním muže a ženy. Seznámíme se s některými komunikačními technikami, které by nám mohly pomoci rozvíjet naše schopnosti rozumět a naslouchat si. Budeme hovořit také o potřebě odpuštění ve vztahu, o úctě, tzv. pěti jazycích lásky.

Víra, vztah k Bohu v manželství

Setkáním na dané téma nás bude provázet jak manželský pár, tak kněz. Chceme zejména zprostředkovat konkrétní zkušenost prožívání víry v manželství a rodině. Vedle toho také nabídneme pohled církve na manželství a rodinu. Přiblížíme si obsah manželského slibu, problematiku rozdílného prožívání víry z pohledu muže a ženy či život ze svátostí. Dotkneme se i problému, jak lze prožívat víru v manželství, v němž je jeden z partnerů nevěřící.

Sexualita a plánované rodičovství

Sexualita je úžasným darem od Boha a často se o potěšení ze sexu říká, že Bůh do něj vtiskl předchuť nebe. Sexuálním spojením si v manželství zvláštním způsobem vyjadřujeme lásku. Je projevem vzájemného sebedarování. Na setkání se pokusíme vysvětlit důvody, proč církev dbá o zachovávání sexuální čistoty před manželstvím i v manželství. Podíváme se také na škodlivé dopady umělé antikoncepce a v neposlední řadě problematiku přirozeného plánování rodičovství.

 

2023 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprvizovice@ado.cz